TRANSLATE

sunnuntai 1. maaliskuuta 2015

Miten selviät sosiaalisissa tilanteissa?

Ohessa on muutamia vinkkejä. Mitä mieltä olet niistä? Kerro omista selviytymiskeinoistasi!

Autismin kirjon ihmisillä sosiaalisten taitojen ongelmat ovat usein kaikkein ilmeisimpiä. Asiaankuuluvien sosiaalisten taitojen puute vaikuttaa niin ystävystymiseen kuin kiusatuksi tulemiseen yhtä lailla kuin toimeentuloon työkavereiden ja esimiesten kanssa.

Sosiaaliset taidot koostuu monitasoisista kirjoittamattomista sosiaalisista säännöistä. Sosiaaliset säännöt vaihtelee riippuen paikasta, tilanteesta, ihmisestä, iästä ja kulttuurista. Koska sama sääntö ei päde kaikissa tilanteissa, sosiaalisten taitojen hallinta on autismin kirjon ihmiselle erittäin haastavaa.

Tervehtiminen tuntuu pintapuolin hyvin helpolta taidolta. Tarkemmin sitä tutkimalla huomaamme senkin olevan erittäin vaativa taito. Kuinka tervehditään ystävää luokassa eroaa siitä miten hänet kohdataan ulkona tai diskossa. Aamun ensimmäinen tervehdys on erilainen kuin myöhemin päivällä. Tervehdykseen vaikuttaa myös se ketä tervehtii. Opettajaa tervehditään eri tavalla kuin opiskelukaveria tai hyvää ystävää.

Erityisesti koulussa on tärkeää hallita tiettyjä kirjoitettuja ja kirjoittamattomia sosiaalisia sääntöjä, jotka näyttävät tilanteesta riippuen olevan ristiriidassa keskenään.

 Koulussa on tärkeää

• Sosiaalisen vuorovaikutuksen taidot
• Kirjottamattomien sosiaalisten sääntöjen ymmärtäminen
• Ymmärtää omat aistiherkkyydet ja vuorovaikutustaidot
• Kuinka ystävystytään
• Sosiaalisten tilanteiden analyysi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti