TRANSLATE

tiistai 3. maaliskuuta 2015

Rakentava vuorovaikutus

Ilmapiiri ja yhteiset säännöt

Hyvä ilmapiiri ja luottamus oppilaiden kesken sekä oppiskelijoiden ja opettajan välillä on edellytys hyvän, rakentavan vuorovaikutuksen syntymiselle.

Luottamuksellisen ilmapiirin syntymisen edellytyksenä puolestaan ovat yhdessä sovitut yhteistoiminnallisen oppimiskulttuurin säännöt ja toimintatavat, joista myös pidetään kiinni.

Siirtyminen yksilöllisen oppimisen kulttuurista kohti yhdessäoppimista on hidas ja vaikea prosessi. Opettajan pitäisi toimia esimerkkinä: on tärkeää että opiskelijat kokevat opettajan haluavan kuunnella heitä.

1. vuorovaikutusta tukeva ilmapiiri ja säännöt
2. opiskelijoiden vuorovaikutustaitojen kehittäminen
2. opettajan ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen tukeminen

Lähteet:

Keltikangas-järvinen, Liisa (2010), Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. helsinki: WSOY

Sahlberg, P. & Leppilampi, A. (1994). Yksinään vai yhteisvoimin? Yhdessä oppimisen mahdollisuuksia etsimässä. Helsinki: Yliopistopaino.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti