TRANSLATE

keskiviikko 4. maaliskuuta 2015

Vuorovaikutustaitoja ei opita maton alle lakaisemalla

Avoin ja monipuolinen vuorovaikutus vaatii luottamuksen lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja. Niitä pitää harjoitella ja harjoittaa arjen aidoissa vuorovaikutustilanteissa.

Vuorovaikutustaitoihin kuuluvat

* selittäminen
* kuunteleminen
* kysyminen
* oman mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen
* rakentava palaute
* loukkauksien välttäminen
* kehittämisehdotukset
* konkreettinen ehdotus toiminnan edistämiseksi
* oman mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen
* yhteenvedon ja johtopäätösten tekeminen keskustelusta
* toisten kannustaminen ja tukeminen.


Lähteet

Keltikangas-järvinen, Liisa (2010), Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. helsinki: WSOY

Sahlberg, P. & Leppilampi, A. (1994). Yksinään vai yhteisvoimin? Yhdessä oppimisen mahdollisuuksia etsimässä. Helsinki: Yliopistopaino.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti