TRANSLATE

sunnuntai 26. huhtikuuta 2015

Marihuana

Marihuana (Marijuana) on vihreä tai harmaa sekoitus hamppukasvin, Cannabis sativan kuivatuista, hienoksi leikatuista kukista ja lehdistä. Marihuanalle on olemassa lukemattomia slangitermejä, mm. budi, mari, ruoho, heinä, pilvi jne. Sitä poltetaan yleensä tupakkana, piipussa tai vesipiipussa. Viime vuosina uutena versiona siitä on esiintynyt "bluntti". Tämä on sikari, joka on tyhjennetty tupakasta ja täytetty uudelleen marihuanalla, usein yhdistettynä johonkin muuhun huumeeseen, kuten crack. Jotkut käyttäjät sekoittavat marihuanan ruokaan tai käyttävät sitä teen valmistukseen.

Marihuanan pääasiallinen aktiivinen kemikaali on THC (delta-9-tetrahydrocannabinol). Vuonna 1988 havaittiin, että tiettyjen hermosolujen kuorikerros sisälsi proteiinin reseptoreja, jotka sitoivat THC:tä. Kiinnityttyään kunnolla, THC aloittaa sarjan solureaktioita, jotka johtavat pilveen, jonka käyttäjät kokevat polttaessaan marihuanaa. Käytön lyhytaikaisia vaikutuksia ovat mm. ongelmat muistin ja oppimisen kanssa, vääristyneet aistimukset, vaikeudet ajatella ja ratkoa ongelmia, koordinaatiokyvyn menetys, nopeutunut pulssi, levottomuus ja paniikkikohtaukset.
Tiedemiehet ovat todenneet, että perinnöllisyydellä voi olla vaikutusta siihen kokeeko yksilö positiivisia vai negatiivisia aistimuksia poltettuaan marihuanaa. Tuore tutkimus osoitti, että miespuolisilla identtisillä kaksosilla, oli samankaltaisia reaktioita marihuanaa käytettäessä paljon todennäköisemmin kuin ei-identtisillä kaksosilla, mikä viittaisi siihen, että näillä aistimuksilla olisi geneettistä perustaa. Identtisillä kaksosilla kaikki geenit ovat yhteisiä ja ei-identtisillä kaksosilla noin puolet. Tärkeä vaikutus huomattiin olevan myös ympäristöllisillä tekijöillä, kuten marihuanan saatavuudella, odotuksilla siitä, kuinka huume tulisi heihin vaikuttamaan, ystävien ja sosiaalisten kontaktien vaikutuksella, sekä muilla tekijöillä, jotka olisivat erilaisia identtisille kaksosille. Kuitenkin todettiin lisäksi, että kaksosten jakamalla ympäristöllä tai perheympäristöllä ennen 18-vuoden ikää ei ollut mitään huomattavaa vaikutusta heidän marihuanasta saamiinsa reaktioihin.

Terveydelliset vaarat

Marihuanan vaikutukset aivoihin

Tutkijat ovat todenneet, että THC muuttaa tapaa, jolla aisti-informaatio tulee aivolisäkkeeseen ja sitä miten aivolisäke sitä käsittelee. Aivolisäke on aivojen rakenteen osa, joka on ratkaisevan tärkeä oppimisen, muistin ja emootioihin sekä motivaatioihin liittyvien aistikokemusten kannalta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että THC tukahduttaa aivolisäkkeessä olevien informaationkäsittely neuronien ja hermosäikeiden toimintaa. Lisäksi tutkijat ovat myös todenneet myös aivolisäkkeestä riippuvaisten opittujen käyttäytymismallien myös rappeutuvan
Tuoreet tutkimustulokset osoittavat myös pitkäaikaisen marihuanan käytön aiheuttavan aivoissa samankaltaisia muutoksia, kuin ne joita on todettu kovien huumeiden pitkäaikaiskäytön jälkeen.

Vaikutukset keuhkoihin

Marihuanaa säännöllisesti polttavalla voi olla samantyyppisiä hengitysvaikeuksia kuin tupakanpolttajilla. Heillä saattaa olla päivittäistä yskää ja limaneritystä, kroonisen keuhkoputkentulehduksen oireita ja yleistä vilustumista. Marihuanan polton jatkaminen voi päätyä keuhkokudoksen epänormaaliin toimintaan, sen vahingoituttua tai tuhouduttua marihuanan savun vuoksi.
THC-pitoisuudesta riippumatta marihuanan polttajien hengittämä tervan määrä ja imeytyneen hiilimonoksidin määrät ovat 3-5 kertaisia verrattuna tupakanpolttajiin. Tämä saattaa johtua siitä, että marihuanan käyttäjät vetävät savun syvemmälle henkeen ja pidättävät sitä pitempään keuhkoissa.

Vaikutukset pulssiin ja verenpaineeseen

Tuoreet havainnot osoittavat, että poltettaessa marihuanaa samanaikaisesti kokaiinin käytön kanssa, on mahdollisuus aiheuttaa vakavaa pulssin nopeutumista ja verenpaineen kohoamista. Eräässä tutkimuksessa kokeneille marihuanan ja kokaiinin käyttäjille annettiin yksistään marihuanaa, yksistään kokaiinia ja sitten molempia yhdessä. Kumpikin huume yksistään nautittuna tuotti oireita sydämelle ja verisuonistolle. Kun ne yhdistettiin, vaikutukset olivat suurempia ja kestivät pitempään. Tutkittavien pulssi nousi marihuanaa käytettäessä 29 lyönnillä minuutissa ja kokaiinilla 32 lyönnillä minuutissa. Kun huumeita annettiin yhdessä pulssi nousi 49 lyönnillä minuutissa ja tämä pulssin kohoaminen kesti pitkän aikaa. Huumeita annettiin testattavien istuessa paikoillaan. Normaaleissa olosuhteissa yksilö saattaa poltaa marihuanaa ja ruiskuttaa kokaiinia ja sitten tehdä jotain fyysisesti rasittavaa mikä saattaa merkittävästi lisätä sydämen ja verisuoniston ylikuormituksen riskiä.

Runsaan marihuanan käytön vaikutukset oppimiseen ja sosiaaliseen käyttäytymiseen

Opiskelijoilla tehty tutkimus osoitti, että tärkeimmät keskittymiseen, muistiin ja oppimiseen liittyvät kyvyt ovat heikkentyneet runsaasti marihuanaa käyttävien ihmisten keskuudessa, myös silloin, kun he ovat olleet vähintään 24 tuntia käyttämättä sitä. Tutkijat vertasivat 65 "suurkäyttäjää", jotka olivat mediaanina polttaneet marihuanaa 29 päivää 30:stä, ja 64 "pienkäyttäjää" jotka olivat polttaneet mediaanina yhtenä päivänä viimeisten 30 päivän aikana. Tarkoin valvotun 19-24 tuntia kestäneen raittiusajan jälkeen, jonka aikana käyttäjät pidättäytyivät marihuanasta ja muista laittomista huumeista sekä alkoholista, opiskelijoille tehtiin muutamia vakiotestejä, jotka mittasivat keskittymiskykyä, muistia ja oppimista. Pienkäyttäjiin verrattuna suurkäyttäjät tekijät enemmän virheitä ja heillä oli enemmän keskittymisvaikeuksia, vaikeuksia ympäristön havainnoimisessa, ja informaation rekisteröinnissä, prosessoinnissa ja käyttämisessä. Löydöt viittaavat siihen, että suurempi rappeutuminen suurkäyttäjien keskuudessa johtuu luultavasti marihuanan aiheuttamasta aivotoiminnan muutoksesta.
Pitkäaikainen seurantatutkimus marihuanan käytöstä peruskouluikäisten nuorten keskuudessa osoittaa, että käyttäjillä on huonompi saavutustaso, kuin niilä, jotka eivät käytä, he hyväksyvät helpommin poikkeavan käyttäytymisen, heidän keskuudessaan on enemmän rikollista käyttäytymistä ja aggressiota, enemmän kapinallisuutta, huonommat suhteet vanhempiensa kanssa ja enemmän yhteyksiä rikollisiin ja huumeita käyttäviin ystäviin.
Tutkimus osoittaa myös enemmän vihaa ja enemmän taantuvaa käytöstä (peukalon imemistä, pahan tuulen puuskia) vauva-ikäisillä, joiden vanhemmat käyttävät marihuanaa kuin niillä joiden vanhemmat eivät käytä.

Vaikutukset raskauteen

Mikä tahansa väärinkäytetty huume tai lääke voi vaikuttaa äidin terveyteen raskauden aikana, ja tämä on aika, jolloin hänen tulisi pitää erityistä huolta itsestään. Huumeet voivat häiritä kunnollista ravinnon ja levon saantia, mikä voi vaikuttaa immuniteetti-järjestelmän hyvään toimintaan. Eräissä tutkimuksissa on todettu marihuanaa raskauden aikana käyttäneille äideille syntyneiden vauvojen olevan pienikokoisempia kuin ne, joiden äidit eivät käyttäneet huumetta. Yleisesti ottaen pienemmillä vauvoilla on todennäköisemmin terveydellisiä ongelmia.
Imettävä äiti joka käyttää marihuanaa välittää jonkun verran THC:tä vauvalle äidinmaidossaan. Tutkimus osoittaa, että äiti, joka käyttää marihuanaa rintaruokinnan ensimmäisen kuukauden aikana, voi vahingoittaa lapsen motorista kehittymistä (lihasliikkeiden hallinta).

Riippuvuuden mahdollisuus

Huume on riipuvuutta aiheuttava, jos se aiheuttaa pakonomaista, usein hallitsematonta huumeen himoa, hankkimista ja käyttöä, vaikka negatiivisen terveyden ja sosiaalisten seurausten uhalla. Marihuana täyttää tämän kriteerin. Yhdysvalloissa yli 120.000 ihmistä hakee vuosittain hoitoa marihuanan ollessa heidän ensisijainen riippuvuuden aiheuttajansa. Lisäksi eläintutkimukset osoittavat marihuanan aiheuttavan fyysistä riipuvuutta, myös eräät ihmiset raportoivat vieroitusoireista.

Käytön laajuus

Tulevaisuuden monitorointi -tutkimus (MTF) USA:

8-luokkalaiset, jotka ovat käyttäneet marihuanaa:
Tulevaisuuden monitorointitutkimus

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Joskus käyttänyt 10.2% 11.2% 12.6% 16.7% 19.9% 23.1% 22.6%
Käyttänyt viimeisen vuoden aikana 6.2 7.2 9.2 13.0 15.8 18.3 17.7
Käyttänyt viimeisen kuukauden aikana 3.2 3.7 5.1 7.8 9.1 11.3 10.2
Käyttää päivittäin 0.2 0.2 0.4 0.7 0.8 1.5 1.1

10-luokkalaiset, jotka ovat käyttäneet marihuanaa
Monitoring the Future Study

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Koskaan käyttänyt 23.4% 21.4% 24.4% 30.4% 34.1% 39.8% 42.3%
Käyttänyt viimeisen vuoden aikan 16.5 15.2 19.2 25.2 28.7 33.6 34.8
Käyttänyt viimeisen kuukauden aikana 8.7 8.1 10.9 15.8 17.2 20.4 20.5
Käyttää päivittäin 0.8 0.8 1.0 2.2 2.8 3.5 3.7

12-luokkalaiset, jotka ovat käyttäneet marihuanaa
Monitoring the Future Study

1979 1985 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Koskaan käyttänyt 60.4% 54.2% 36.7% 32.6% 35.3% 38.2% 41.7% 44.9% 49.6%
Käyttänyt viimeisen vuoden aikana 50.8 40.6 23.9 21.9 26.0 30.7 34.7 35.8  38.5
Käyttänyt viimeisen kuukauden aikana 36.5 25.7 13.8 11.9 15.5 19.0 21.2 21.9 23.7
Käyttää päivittäin 10.3 4.9 2.0 1.9 2.4 3.6 4.6 4.9 5.8

 

Kansallinen huumeiden käyttöä koskeva ruokakuntatutkimus (NHSDA)

Marijuana on edelleen eniten käytetty laiton huume Yhdysvalloissa. Vuonna 1995 arvioitiin 2,4 miljoonan ihmisen aloittaneen marihuanan käyttö. Vuoden 1996 NHSDA:n tietojen mukaan 68,6 miljoonaa yli 12-vuotiasta yhdysvaltalaista (32%) on kokeillut marihuanaa ainakin kerran elämässään ja lähes 18,4 miljoonaa (8,6%) on käyttänyt sitä viimeisen vuoden aikana. Vuonna 1985 56,5 miljoonaa (29,4%) oli kokeillut marihuanaa ainakin kerran ja 26,1 miljoonaa (13,6%) oli käyttänyt sitä viimeisen vuoden aikana.


Lisätietoa kannabiksesta

perjantai 3. huhtikuuta 2015

Onko semanttis-pragmaattisella kielihäiriöllä ja Aspergerin oireyhtymällä yhteys?

 /Tuomol blogissaan madeinlahti.blogspot.com:
Olen vuosia yrittänyt etsiä parempaa tietoa lasten neurologisista ongelmista, erityisesti semanttis-pragmaattisesta kielihäiriöstä (aiemmin semanttis-pragmaattinen dysfasia). 2009 syksyllä löysin kirjan Kids in the Syndrome Mix, joka käsittelee monipuolisesti eri lasten neurologisia ongelmia. Harmi ettei kirjaa ole saatavilla suomeksi, sillä kirjassa on paljon hyvää tietoa.

Nettiä selaillessani löysin sattumalta Mark Huttenin ylläpitämän Asperger-aiheisen sivuston www.myaspergerschild.com, jossa yhdessä artikkelissa oli käsitelty semanttis-pragmaattisen kielihäiriön (SPD tai SPLD on käytettyjä lyhenteitä) yhteyttä Aspergerin oireyhtymään. SPLD:ssä kun on monia yhteneväisyyksiä AS:n piirteisiin ja rajaa onkin osittain melko vaikea näiden välillä vetää. Pyyntöni julkaista käännös artikkelista omassa blogissani on julkaistu ko. sivustolla, joten teen nyt oletuksen että olen saanut luvan kyseisen käännöksen tekemiseen ja julkaisemiseen.

En ole ammattilainen, joten en voi olla varma tekstin ja sen sisällön oikeellisuudesta. Omasta käytännön kokemuksesta voisin kuitenkin sanoa, että teksti kuvaa SPLD:n erittäin hyvin, sillä minä tunnistan tekstistä hyvin oman lapseni ominaisuuksia. Toivon että teksti auttaa muitakin ymmärtämään paremmin semanttis-pragmaattista kielihäiriötä.

Yhteys semanttis-pragmaattisen kielihäiriön ja Aspergerin oireyhtymän välillä


Alkuperäinen artikkeli osoitteessa http://www.myaspergerschild.com/2009/08/connection-between-semantic-pragmatic.html

Käännös julkaistu blogissa http://madeinlahti.blogspot.com/2011/04/onko-semanttis-pragmaattisella.html