TRANSLATE

perjantai 6. maaliskuuta 2015

Puhutaan asiaa

Hyvään vuorovaikutusta on se kun puhutaan asiaa. Siihen ei kuulu ihmisen ominaisuuksien arvostelu ja perusteeton kritiikki.

Vuorovaikutustaitoja ei opita ristiriitatilanteita välttämällä, vaan pysähtymällä aina ongelman synnyttyä analysoimaan avoimesti yhdessä mistä on kyse. Jos asianomainen itse ei huomaa, tulehtunutta tilannetta, pitää olla valmis ottamaan vastaan opettajan ohjausta.

Ristiriitojen ratkaisua harjoitssellaan ja oppimistehtävien avulla: "Media-assistentin työ on ongelien ratkaisua". Media-alalla tärkeää on hyvät vuorovaikutustaidot ja omien vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Eri tehtävät vaativat erilaisia vuorovaikutustaitoja.

Assistentin tehtävät vaatii usein hyviä sosiaalisia taitoja. Mutta esimerkiksi tallennetuotannon piiristä löytyy tehtäviä joissa hyvät sosiaaliset taidot eivät ole yhtä tärkeitä kuin esimerkiksi uutistyössä.

Mitä suuremmassa ryhmässä työskennellään, sitä parempia vuorovaikutuksen taitoja tarvitaan. Yhteistoiminnallinen oppiminen on hyvä aloittaa parityöskentelystä ja pikkuhiljaa suurentaa pienryhmän kokoa.

Valokuva-assistentti toimii usein valokuvaajan parina. Videotyössä ryhmän koko on usein 2-5 henkeä. Oppilaitos antaa hyvän mahdollisuuden harjoitella omia vuorovaikutus- ja ryhmätyön taitoja. Vaikka ryhmätyöt on haasteellisia, kannattaa nämä oppimistilanteet hyödyntää turvallisessa ympäristössä.Lähteet:

Keltikangas-järvinen, Liisa (2010), Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. helsinki: WSOY

Sahlberg, P. & Leppilampi, A. (1994). Yksinään vai yhteisvoimin? Yhdessä oppimisen mahdollisuuksia etsimässä. Helsinki: Yliopistopaino.