TRANSLATE

keskiviikko 4. maaliskuuta 2015

Perinteisen ja yhteistoiminnallien oppiminen

Yhteistoiminnallisen oppiminen vaatii itsetutkiskelua, paneutumista omiin arvoihin ja asenteisiin, ryhmän normeihin (sääntöihin) ja rooleihin. Alla on vertailtu, miten perinteisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen normit eroavat toisistaan.

* tee vain omat työsi
* älä välitä siitä, mitä muut tekevät
* älä neuvo muita
* älä pyydä toisilta apua
* kiinnitä huomio vain siihen, mitä opettaja tekee ja sanoo
* katso aina opettajaan päin luokassa
* ole hiljaa

Yhteistoiminnallisen oppimisen normit

* auta muita menestymään
* ole vastuussa itsesi lisäksi myös ryhmästäsi
* ota vastuu ryhmän tuotoksista, kerro muillekin ja kuuntele mitä muut sanovat
* kysy muiden mielipiteitä
* pyydä toisilta apua
* keskustele ja anna kaikkien sanoa sanottavansa
* osallistu yhteiseen toimintaan, katsekontakti toisten kanssa
* ole aktiivinen, puhu

Lähteet
  • Keltikangas-järvinen, Liisa (2010), Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. helsinki: WSOY
  • Sahlberg, P. & Leppilampi, A. (1994). Yksinään vai yhteisvoimin? Yhdessä oppimisen mahdollisuuksia etsimässä. Helsinki: Yliopistopaino.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti