TRANSLATE

keskiviikko 11. maaliskuuta 2015

Hyvä vuorovaikutus on huomaamatonta

Kun ihmisten välinen vuorovaikutus toimii hyvin sitä ei huomaa. Tällainen avoin ja monipuolinen vuorovaikutus merkitsee tasa-arvoista keskustelemista ja kuuntelemista. Vasta ristiriitatilanteet tuovat vuorovaikutusongelmat esiin. Ristiriidat eivät ole huono asia, vaan kuuluvat kehitykseen. Kun vuorovaikutus ei toimi ja mennään henkilökohtaisuuksiin on vaikeaa löytää ongelman ydin. Solmut aukeaa kun asian käsittely siirtyy viestin tuojasta asian sisältöön

Vuorovaikutus on kaiken oppimisen ja sosiaalisten taitojen ydin. Vuorovaikutustaiojen oppiminen alkaa kun vastasyntynyt vauva kohtaa äitinsä. Ihmisen kasvu merkitsee vuorovaikutustaitojen oppimista. Niitä ei yleensä tarvitse opettaa, vaan ne opitaan sosiaalisen kanssakäymisen yhteydessä.

Vuorovaikutustilanteissa opimme ymmärtämään mitä toinen ihminen ajattelee meistä ja me hänestä. Toisen osapuolen kautta opimme ymmärtämään myös itseämme. Opimme sosiaaliset taidot siitä, miten muut reagoivat käytökseemme. Sosiaalisten taitojen oppiminen on sekä yksilöllistä, että kulttuuriin sidottua. Sosiaalisuus sen sijaan on yksilöllinen ominaisuus.


Keltikangas-järvinen, Liisa (2010), Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. helsinki: WSOY

Sahlberg, P. & Leppilampi, A. (1994). Yksinään vai yhteisvoimin? Yhdessä oppimisen mahdollisuuksia etsimässä. Helsinki: Yliopistopaino.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti